Lubelskie-aktualności

EFS_3_znaki_kolor

 

 

 

 

 

[03.03.2018] Wyniki obrad komisji oceny wniosków, które odbyły się 03.03.2018 -procedura odwoławcza.

LISTA KOW ODWOŁANIA

Informujemy, że lista stanie się ostateczną w dniu 07.03.2018

[24.02.2018]

W wyniku obrad komisji oceny wniosków, które odbyły się 23.02.2018 wyłoniono 4 osoby ( na 4 możliwe ), którym przyznano wsparcie pomostowe.

LISTA KOW NA STRONĘ WWW LISTA RANKINGOWA KOW

Informacja o wynikach została wysłana na podane przez Państwa adresy mailowe.

[19.02.2018] MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRM

Informujemy, że istnieje możliwość rozwoju firm założonych w ramach dotacji finansowej.

Po szczegółowe informacje można się zwracać m.in do Powiatowych Urzędów Pracy ( m.in. w sprawie zatrudnienia wspomaganego, pozyskiwania stażystów, dodatków do urządzenia miejsc pracy) oraz LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE (m.in. w sprawie pozyskania funduszy na inwestycje):

www.lawp.rpo.lubelskie.pl

[22.01.2017] UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO- FINANSOWEGO od 7 mego miesiąca do 12 miesiąca prowadzenia działalności.

Ogłaszamy nabór na przyznanie wsparcia pomostowego finansowego od 7 mego do 12 tego miesiąca prowadzenia działalności. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparcie zostanie udzielone 4 Uczestnikom/czkom Projektu.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze zaktualizowanym regulaminem przyznawania środków finansowych:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

W celu ubiegania się o ww. wsparcie należy złożyć osobiście lub drogą pocztową /kurierem następujące dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedluzonego

2. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Celem ułatwienia wypełniania formularza informacji de minimis przedstawiamy wzór wypełnienia. W tabelach należy ująć wartość dotychczasowych środków przyznanych w ramach projektu oraz ( jeśli dotyczy) pomocy przyznanej w ciągu ostatnich 3 lat.

3.Formularz informacji przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

NABÓR BĘDZIE PROWADZONY OD 22.01.2018 DO 09.02.2018

[27.12.2017] HARMONOGRAMY WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO- DORADCZEGO

Przypominamy o uczestnictwie we wsparciu szkoleniowo- doradczym , gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia środków finansowych. Grafik jest grafikiem wstępnym, który będzie aktualizowany na bieżąco w razie potrzeby

DORADZTWO INDYWIDUALNE LUTY- SIERPIEŃ 2018

[21.11.2017] HARMONOGRAMY WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO- DORADCZEGO

Przypominamy o uczestnictwie we wsparciu szkoleniowo- doradczym , gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia środków finansowych.

UWAGA DOSTĘPNY GRAFIK NA STYCZEŃ 2018!

HARMONOGRAM- DORADZTWO INDYWIDUALNE POMOSTOWE 01.2018

[28.08.2017] WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego wypłata środków nastąpi w dniu 15.09- 18.09.

Sytuacja jest spowodowana homogramem płatności ustalonym przez BGK.

W razie problemów z harmonogramem wydatkowania ,jesteście Państwo uprawnieni do jego wydłużenia.Wystarczy tylko informacja mailowa z imieniem i nazwiskiem.

[19.08.2017] WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO- DORADCZE:

Uczestnicy/czki Projektu, którzy otrzymali dotację będą objęci wsparciem szkoleniowo- doradczym przez 12 mcy. Prosimy o zgłaszania drogą mailową/telefoniczną/osobiście zagadnień z obszaru prowadzenia działalności gospodarczej min. prawne, księgowe itp., których wyjaśnienie pomoże Państwu prowadzić firmę.

[19.08.2017] TERMIN PODPISANIA UMÓW 21.08.2017 rok. Miejsce: ul. Szeroka 3a , Hrubieszów

[28.07.2017] WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI FINANSOWEJ .

PROCEDURA PODPISYWANIA UMÓW

Jeśli nie będzie informacji o napłynięciu odwołań, lista rankingowa zamieszczona na stronie stanie się lista ostateczną w dniu 03.08.2017. Po tym dniu należy rozpocząć rejestrację firmy.

Proszę najpierw utworzyć konto w CEIDG, a potem zacząć rejestrować wniosek. Na wstępie należy założyć profil e-puap. Można to zrobić albo przez internet( potwierdzenie w urzędzie wskazanym przez system- co się wiąże z wizytą w instytucji), lub przez bankowość internetową( na chwile obecną umożliwią to banki: mBank, ING, PKO S.A, PKO BP, inteligo, Millenium oraz platforma envelo). Jeśli Państwo będą rejestrować firmę drogą tradycyjną , konieczna jest wizyta w Urzędzie Gminy.

 

 

 

[24.07.2017] Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków z dnia 24.07. 2017 w ramach projektu „Załóż swój własny biznes – wsparcie dla osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy z województwa lubelskiego „ nr RPLU.09.03.00-06-0076/

Informujemy, że w ramach projektu 42 osoby uzyskały pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informacja pisemna będzie przesłana również na adresy mailowe/osobiście/drogą pocztową.

WWW LISTA OCEN KOMISJA punktacja

Informujemy, że w ciągu 5 dni można złożyć odwołanie od uzyskanych wyników. zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

§3 Procedura odwoławcza ,1.Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie.  Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej procedury oceny nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu: Szeroka 3A, I piętro, 22-500 Hrubieszów pisemne odwołanie  od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą efs@sieciinnowacji.org przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).”

W przypadku braku odwołań ogłoszona lista nabierze formy ostatecznej z  dniem 03.08.2017 r.

Prosimy o przygotowanie się do założenia działalności oraz wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Informujemy o możliwości składania ofert od dnia 26.04 w ramach w ramach rozeznania rynku dotyczącego wynajmu sal oraz przeprowadzenia szkolenia ABC Przedsiębiorczości. Szczegóły w ofertach dostępnych pod linkami:

  1. Rozeznanie rynku- sale
  2. Rozeznanie rynku – ABC Przedsiębiorczości( trener)

Informujemy o możliwości składania ofert od dnia 19.05 w ramach rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia zajęć jako doradca indywidualny, w tym mentoring branżowy, praca nad biznesplanem.

Szczegóły w ofercie dostępnej pod linkiem

1. DORADCA BIZNESOWY INDYWIDUALNY ROZEZNANIE

WYNIK: W dniu 23.05.2017 wyłoniono zwycięzcę :

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek, 63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Mazurska 22

 

Informujemy o możliwości składania ofert od dnia 13.06.17 w ramach wykonania oceny
wniosków o przyznanie dotacji oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (doradczo-szkol/finansowego na pierwsze 6mcy);68 wnioski/ów(52UP+16odwołania)x 2oceny/wniosek, w ramach Komisji Oceny Wniosków.

Szczegóły w ofercie dostępnej pod linkiem

1.Rozeznanie- wykonanie oceny wniosków o przyznanie dotacji oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (doradczo-szkol/finansowego na pierwsze 6mcy)

 

 

 

H

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>