Lubelskie-dokumenty_do_pobrania

EFS_3_znaki_kolor

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czy kwota dotacji jest kwotą brutto czy netto?

Odp: kwota dotacji jest kwotą netto. W przypadku osób, które uzyskają zwrot podatku VAT istnieje obowiązek wydatkowania zwrotu na działalność gospodarczą, co należy udokumentować dowodem księgowym: faktura, rachunek, nota obciążeniowa itp.

2. Na jakiej podstawie musi być zrealizowane zatrudnienie?

Odp: osoby, które zadeklarowały zatrudnienie pracownika zobowiązały się na zatrudnienie go na minimum 3 miesiące, na minimum 1/4 etatu. Umowa ma charakter umowy o pracę, a wynagrodzenie jest zgodne z kodeksem pracy tj. min. 500 zł brutto

3. Czy mogę dokonywać zmian w biznesplanie?

Odp: tak, możecie Państwo dokonywać zmian w biznesplanie. Jeśli zmiany nie przekraczają 10 % wartości pierwotnej robicie to Państwo bez konieczności zgłaszania zmian. W innym przypadku należy złożyć zaktualizowany biznesplan( proszę zaktualizować datę na końcu dokumentu oraz podpisać!) na 14 dni przed planowaną zmianą( w szczególnych przypadkach, krócej) drogą pocztową, osobiście( na adres biura regionalnego) lub mailowo. Zmiana musi uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

4. Kiedy zostanie wypłacona  II transza wsparcia pomostowego?

Odp: zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu, kolejne transze są wypłacane po przesłaniu do Organizatora potwierdzenia przelewu opłacenia składek ZUS. Ze względów organizacyjnych transze przelewane są dla wszystkich jednym przelewem. Bardzo prosimy o jak najszybsze wysyłanie potwierdzeń opłaty ZUS na adres a.drozdziuk@siecinnowacji.org . Planujemy wypłacić 2- gą transzę wsparcia do 12.10.2017 roku. Prosimy więc o  skrupulatność 😉

5. Czy mogę kupić samochód używany?

Odp: Tak, jest możliwe zakupienie używanego sprzętu – nie tylko auta, ale innych środków trwałych. Warunkiem jest podpisanie ze sprzedającym deklaracji sprzętu używanego, którą załączamy poniżej :

DEKLARACJA SPRZĘTU

6. Jak rozliczyć dotację ?

Odp: Dotację rozliczamy przedstawiając:

a) zaktualizowany biznesplan, w części harmonogram wydatków oraz zestawienie wydatków, opatrzony bieżącą datą i podpisem . Biznesplan należy złożyć w całości.

b) wypełniony i podpisany załącznik nr  6 do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego z dnia 21.08.2017. Wydatki wykazane w załączniku muszą być spójne z biznesplanem.

PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE

ZAŁ 4.6 PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE

c) kopie dokumentów księgowych /umów/protokołów odbioru prac (np.remontowych) potwierdzających wydatki. Nie wymagamy wyciągów z kont firmowych- będziemy tego wymagać jeśli wystąpią nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji.

 

 

 

 

[28.07.2017] Poniżej zamieszczamy Umowę o udzieleniu wsparcia finansowego oraz załączniki w wersji edytowalnej.

Dokumenty umieszcza się celem wcześniejszego ich przygotowania.

Bardzo prosimy o nie nieuzupełnianie dat !!!! Będzie to zrobione po weryfikacji prawidłowości wypełnienia w obecności pracownika Fundacji w dniu podpisania umowy .

4. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załączniki:

ZAŁ 4.1 IBAN

ZAŁ 4.2 ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA .OŚW. O POZSTANIU NIE W ZW. MAŁŻEŃSKIM

ZAŁ 4.3 DEKLARACJA WEKSLOWA

ZAŁ 4.4 ZGODA POREĆZYCIELA MAŁŻONA PORĘCZYCIELA

ZAŁ 4.5 WZÓR WEKSLA

Zał nr 4.6 TABELA ROZLICZENIA DOTACJI

ZAŁ 4.7 OŚWIADCZENIE O ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

ZAŁ 4.8 DEKLARACJA MAJĄTKOWA

zał 4.9 ZAŚWIADCZENIE DE MINIMIS

ZAŁ 4.10 ZOBOWIĄZANIE DO ZATRUDNIENIA

DEKLARACJA SPRZĘTU

Załączniki  4.3- 4.8 Dotyczą sytuacji, w której składany jest weksel

Załączniki 4.1,4.2, 4.6, 4.9 i 4.10( jeśli planowane) dotyczą wszystkich Uczestników.

Prosimy o rejestrowanie działalności w CEIDG z datą rozpoczęcia 01.09.2017 ( do 31.08.2017) oraz aktualizację biznesplanów i wsparcia pomostowego adekwatnie do tych dat.

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Od dnia 22.03.2017 udostępniamy Państwu dokumenty, których złożenie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji do projektu.

Informujemy, że z dniem 28.04 wydłużamy okres składania formularzy rekrutacyjnych.

Przypominamy, że nabór  do projektu będzie prowadzony od dnia 05.04 do 02.05 .2017 . Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu osobiście lub za pomocą kuriera/ poczty na adres : ul. Szeroka 3A, I piętro,22-500 Hrubieszów.

Serdecznie zapraszamy !

  1. Regulamin rekrutacji z dnia 28.04.2017
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Zostały ostatnie wolne miejsca, zapraszamy :)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

Dokumenty należy składać w biurze projektu ul. Szeroka 3a, Hrubieszów

  1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

INFORMUJEMY ŻE NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO BĘDZIE TRWAŁ OD 30.06 DO 16.07.2017. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej :

1Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Zakres biznesplanu

3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

[14. 07.2017 ]Informujemy o zmianie numeru kontaktowego. Prosimy wszelkie pytania i wątpliwości kierować pod  nr kom. 882-345-817 lub na adres : dotacje@siecinnowacji.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>