Lubelskie-o_projekcie

EFS_3_znaki_kolor

Informujemy Kandydatów o tym , że rozmowy z doradcą zawodowym odbywać się będą w dniach 10- 11.05.2017.

 

WYNIKI REKRUTACJI

ETAP WSTĘPNEJ  OCENY FORMALNEJLista osób, których formularze uzyskały pozytywną ocenę formalną z dnia 08.05.2017

I ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ : Lista osób, których formularze uzyskały minimum punktowe uprawniające do rozmowy z doradcą zawodowym z dnia 09.05.2017

III ETAP OCENY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH : LISTA OSTATECZNA NA STRONĘ

 

WYNIKI OSTATECZNE: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa z dnia 11.05.2017

 


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO PROJEKTU „  Załóż własny biznes- wsparcie dla osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy z województwa lubelskiego”

REKRUTACJA : II- IV.2017

GRUPA DOCELOWA: 52 UP( 31K/ 21M)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących( zgodnie z KC) na terenie woj. Lubelskiego, pozostające bez pracy( w ty zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć  prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów(w tym działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową ) w okresie 12 mcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z następujących grup:os. w wieku powyżej 50 roku życia, os. z niepełnosprawnością, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach

Ponadto min. 3 os(2K/ 1 M) –min.5% GD, stanowią os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników( KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń(ZUS)

CO OFERUJEMY

-WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE –IV-V.2017( według standardu Europejskiego Certyfikatu Przedsiębiorczości w wersji Foundation),100% UP

  – Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości : 42 h/grupa( 4 grupy x 13 osób, 6 spotkań x 8 h)

– doradztwo biznesowe : 8 h/ osoba(1 spotkanie)

– WSPARCIE FINANSOWE ( maks 23.000 tys): nabór wniosków  V.2017, OBRADY KOW, VI.2017, PODPISYWANIE UMÓW, VII.2017, wypłaty :VII- VIII.2017 : 80% UP( 42 UP)

– WSPARCIE POMOSTOWE: FINANSOWE(1100/mcx 6mcy) I SZKOLENIOWO- DORADCZE :nabór wniosków : V.2017, OBRADY KOW, VI.2017, PODPISYWANIE UMÓW, VII.2017, wypłaty :VII- VIII.2017 : 80% UP( 42 UP):

  1. A) indywidualne : 2 usługi/mc x 12 miesięcy (42 UP)
  2. b) grupowe: 3 grupy( 14 os) x 14 godzin( 2 dni x 7 h)

-WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE:(1100/ mc x 6 mcy) I KWARTAŁ 2018 roku, 4 UP( ok.10% UP)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  UE : 1 817 933, 28 zł

CEL PROJEKTU : Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie aktywności zawodowej os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego pozostających bez pracy poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia (tj. rozmowa z doradcą zawodowym, usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie bezzwrotne) w terminie do 31.08.2018r.

 

INFORMACJE:

http://sieciinnowacji.org/projekty/  , dotacje@siecinnowacji.org

Biuro projektu : ul. Szeroka 3A, I piętro, 22-500 Hrubieszów

tel. 503-528-086, 516-281-486

WAŻNE INFORMACJE

Jeśli zdecyduje się Pan/ i kandydować do udziału w projekcie  trzeba pamiętać ,że projekt będzie promował  tych z Państwa, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach „ białej” lub zielonej „ gospodarki :

  • „ zielona gospodarka”: Komisja Europejska definiuje zielone miejsca pracy jako wszelkie miejsca pracy, które są zależne od środowiska naturalnego, bądź zostały stworzone , zamienione lub przekształcone ( pod względem ekologizacja kwalifikacji, metod pracy, profilu stanowisk itp.) w procesie przechodzenie w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki. Branża „zielonej gospodarki” wpisuje się w sektory obejmujące takie działalności jak: ochrona powietrza, gleby, wód, krajobrazu, zrządzanie odpadami, oczyszczanie ścieków. Definicja zawarta w regulaminie konkursu  dodaje również sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem. Do sektorów „zielonej gospodarki „ nie zaliczamy sektorów związanych z rolnictwem.
  • „biała gospodarka”. W regulaminie konkursu zawarto zapis, iż sektory „białej gospodarki „ to sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych, usługami rehabilitacyjnymi, co pokrywa się z interpretacją Komisji Europejskiej.

 

Projekt zakłada też preferencja dla osób zamierzających utworzyć w ramach projektu  tzw. przedsiębiorstwo społeczne , a więc  organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna czy spółka handlowa, która nie jest nastawiona na zysk.

Więcej informacji można uzyskać na stronie  http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602974

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia komplementarności projektu z Priorytetem Inwestycyjnym 9v oraz uwagi sformułowanej przez Komisję Europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>