O Fundacji

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii powstała w 2004 r. i prowadzi działalność w ramach następujących obszarów:

  • aktywizacja zawodowa (w szczególności projekty związane z aktywizacją zawodową osób
    wykluczonych z rynku pracy w ramach priorytetu VI, VII POKL)
  • wsparcie procesów związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością na rzecz
    przedsiębiorstw oraz młodzieŜy (Priorytet VIII, IX POKL)
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju nowych technologii, innowacyjności,
  • zarządzanie klastrem SynergIT  – Klaster Informatyczny.

 

zestawienie-znakow-kolorowe-1