Przetargi / zapytania ofertowe

2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Fundacja zaprasza do składania ofert na opracowanie zbioru modeli biznesowych, dotyczących procesów kompletacji dostaw w magazynie, który pozwali na świadczenie usług logistycznych dla MŚP z branży ecommerce.
Termin składania ofert upływa dn. 15.12.2015 r.
Zapytanie ofertowe

 

1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Zakrzewie, wraz z zagospodarowaniem całego terenu działki w ramach projektu „Uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego na bazie e-platformy do współtworzenia środowiska innowacji i transferu wiedzy’’.

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa krzeseł i stołów

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa ciągu wydawczego

OGŁOSZENIE z dnia 08.05.2015

OGŁOSZENIE z dnia 27.03.2015

OGŁOSZENIE z dnia 11.06.2014

OGŁOSZENIE z dnia 9.05.2014-unieważnione